Dit onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Een deel waarin je het meeste overzicht gaat vinden, is het theoretische kader. Zelf zie ik het als een soort bewijslast. In deze metafoor ben ik de advocaat die met een pakket van bewijzen de rechtszaal binnen komt waar jij mag beoordelen of het voldoende bewijs is om hiermee verder te gaan. Het bewijs gaat over zaken die aan de hand zijn binnen het kunstvak. Er gebeurt van alles en ik draag hier een mogelijke oplossing aan voor een aantal problemen. De oplossing ligt mijns inziens in het rijker maken van het kunstvak door ook design een duidelijke rol te geven. 
Als design een duidelijkere rol krijgt, dan komen daar avanzelf nieuwe technieken bij. Via deze nieuwe technieken zou je ook weer terug kunnen grijpen naar oudere ambachten om uiteindelijk bij de hedendaagse kunst of de kunstgeschiedenis te belanden.

Meer over mijn onderzoek

In de beginfase van dit onderzoek heb ik een aantal mensen geïnterviewd. Merit Tieman was een van hen. We hebben een ontzettend leuk gesprek gehad dat ook na te lezen is. We zijn beiden erg enthousiast over het onderwerp makersonderwijs. Dit enthousiasme komt voort uit een open houding naar de wereld en wat daar allemaal in gebeurt. Veel van de dingen die we besproken hebben, kregen ook een plek in dit onderzoek.

Ik vind het belangrijk dat we niet wegkijken van nieuwe technologie in het kunstvak. Juist door aan de slag te gaan met technologie, leren we het te begrijpen en kunnen de volwassenen van de toekomst deze technologieën gebruiken. Deze volwassenen van de toekomst, kunnen meer zijn dan consumenten die reageren. Ze zijn dan makers die acteren. Deze zin heb ik overigens niet zelf bedacht. Els Cornelis, mijn begeleider voor dit eindonderzoek, krijgt alle credits van deze zin. Dit neemt niet weg dat ik er helemaal achter sta.

“Van consumenten die reageren,
naar makers die acteren”

Goed. Ik ga je bedanken. Bedanken voor het feit dat je deze zin leest en dat je je misschien meer gaat verdiepen in mijn onderzoek. Ik hoop dat het iets met je doet. Je mag kritisch zijn en vragen die opkomen mag je gerust met mij delen. Mocht het iets met je gedaan hebben, schroom dan niet om mij dat te laten weten. Dat vind ik namelijk erg leuk!

Misschien spreken we elkaar.

Veel liefs,
Melvin van der Woude